برنامه های کارآفرینی انتاریو -یوکان

 

روش های کارآفرینی  در واقع برنامه های مهاجرتی استانی است که نهایتا و در صورت موفقیت در همه مراحل، منتهی به اخذ اقامت دائمی کانادا می شوند. برای اقدام در چارچوب این برنامه مهاجرتی اصولا رعایت موارد زیر لازم است:

روش های کارآفرینی  در واقع برنامه های مهاجرتی استانی است که نهایتا و در صورت موفقیت در همه مراحل، منتهی به اخذ اقامت دائمی کانادا می شوند. برای اقدام در چارچوب این برنامه مهاجرتی اصولا رعایت موارد زیر لازم است:

دارا بودن سرمایه کافی که میزان آن بسته به استان و روش مورد نظر متفاوت است؛

دارا بودن سوابق و تجارب مدیریتی یا مالکیت بیزینس یا هر دو که بسته به استان مورد نظر میزان نوع آن متفاوت است؛

موفقیت در مرحله استانی

تعهد به سکونت و راه اندازی کسب و کار (استخدام افراد دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا) در استان مورد نظر

به جز کبک که معمولا برنامه های مهاجرتی خاص خود را اعمال می کند و از حوزه خدمات قابل ارائه از سوی این سازمان بیرون است، این روش مهاجرتی معمولا به دو صورت برگزار می شود:

صورت نخست: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ اقامت دائمی به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت اقامت دائمی وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.

صورت دوم: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ ویزای کار به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت ویزای کار وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.در صورت راه اندازی بیزینس در بازه زمانی مقرر، داوطلب با معرفی نامه ای که از استان دریافت می کند به دولت فدرال مراجعه کرده که اقامت دائمی خود را دریافت می کند.

ظاهر امر نشان می دهد که صورت نخست مطلوبیت بیشتری دارد زیرا داوطلب در اولین گام با اخذ اقامت دائم وارد کانادا می شود در حالیکه در صورت دوم داوطلب ابتدا فقط ویزای کار دریافت می کند و سپس اقامت دائم اخذ می کند. با این حال باید گفت که بر اساس بازخوردهای مکرری که از داوطلبان این روشها گرفته شده است روش دوم مطلوبیت بیشتری دارد زیرا:

اولا: در هر دو روش معمولا به دست آوردن اقامت دائمی بصورت تقریبی یک اندازه زمان می برد با این تفاوت که در روش دوم مدتها قبل از دریافت اقامت دائم، داوطلب و خانواده وی اقامت موقت و اجازه کار و زندگی و کسب درآمد در کانادا را به دست آورده اند و زمانی که اقامت دائم اخذ می کنند عملا خانواده و بیزینس مورد نظر در کانادا به ثبات نسبی رسیده است.  به عبارت دیگر دریافت اجازه کار عملا امتیازی اضافی است که مدتها قبل از دریافت اقامت دائم به شما داده می شود.

ثانیا: اصولا در روش هایی که از صورت نخست پیروی می کنند مبلغی بین یکصد هزار تا دویست هزار دلار به عنوان تضمین راه اندازی کسب و کار یا اقامت در استان مقصد از متقاضی دریافت می شود و اگر داوطلب بعد از دریافت اقامت دائم نخواهد یا نتواند در استان سکونت کرده یا بیزینس خود را راه اندازی کند، اصولا این مبلغ ضبط می شود.ضمن اینکه در این موارد عملا به نقدینگی دوبرابری نیاز است و مبلغی برای راه اندازی کسب و کار و مبلغ دیگر برای تامین ودیعه لازم است. این روش معمولا در استان هایی رواج دارد که متقاضیان بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، استان مزبور را ترک می کنند و لذا اخذ و ضبط ودیعه یک نوع اقدام تنبیهی برای این قبیل اشخاص محسوب می شود. در روش دوم ودیعه ای از متقاضی دریافت نمی شود و مبلغ سرمایه گذاری نیز نزد خود داوطلب باقی می ماند تا نسبت به راه اندازی بیزینس خود اقدام کند.

ثالثا: در صورت دوم، بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، اصولا مدت زمانی که داوطلب با اجازه کار در کانادا حضور داشته است (تا سقف 365 روز از 730 روز حضور در کانادا)به عنوان مدت زمان قابل قبول برای دریافت شهروندی کانادا محسوب می شود. لذا در روش دوم معمولا دریافت شهروندی کانادا زودتر حاصل می شود.

برنامه کارآفرینی استان انتاریو

شرایط کلی لازم برای این روش مهاجرتی به شرح زیر است:

  تورنتو بزرگ

(توجه:مشاغل حوزه ICT در همه استان تابع مقررات حومه تورنتو است حتی اگر در   تورنتو بزرگ واقع شود)

حومه تورنتو
تجربه مالکیت یا مدیریت بیزینس (فقط یکی از این دو قابل انتخاب و استناد است) حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر
سفر اکتشافی )در 12 ماه منتهی به EOI باشد) در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است
حداقل میزان دارایی 800هزار دلار (دارایی بیش از دو و نیم میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت) 400هزار دلار (دارایی بیش از یک میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت)
حداقل میزان سرمایه گذاری 600هزار دلار 200هزار دلار
حداقل شغل ایجاد شده برای کانادایی ها  2شغل 1 شغل
تسلط به زبان انگلیسی مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است. مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است.
مدرک تحصیلی الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد. الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد.
نوع بیزینس واجد شرایط استارت آپ و بیزینس موجود استارت آپ و بیزینس موجود
در صورت خرید بیزینس موجود 1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 2 شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 1شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

درصد مالکیت مجاز در صورت شراکت   (هر شریک باید شرایط مهاجرتی خود را مستقلا دارا باشد) حداقل یک سوم حداقل یک سوم
دوره اعتبار ویزای کار(برای راه اندازی) 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار
مدیریت مداوم روزانه توسط سرمایه گذار الزامی است. الزامی است.
حضور فیزیکی در استان در زمان راه اندازی  تا تایید استان(حداکثر 20 ماه) 75درصد مدت 75درصد مدت

 

جدول امتیاز دهی:

Scoring Sections Points
Human Capital Factors 80
Investment Factors 46
Business Concept 74
Total Points Available 200

دارا بودن تجربه کاری خاص یا مرتبط شرط اقدام در این روش مهاجرتی نمی باشد ولیکن تا سقف سه سال تجربه، امتیاز اضافی دارد.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری در صادرات (انجام صادرات حداقل به میزان بیست درصد کل محصولات یا خدمات سالانه در بیزینس قبلی در دو سال متوالی منتهی بهEOI)؛ پیش بینی شده است!

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری با بیست درصد رشد سالانه در بیزینس قبلی (در دو سال متوالی منتهی بهEOI  )؛ پیش بینی شده است! این امتیاز مختص مالک بیزینس و یا مدیر ارشدی می باشد که هرچند مالک بیزینس نیست لیکن گواهی از کارفرمی قبلی ارائه کند که نقش نشان دهد وی مستقیما در این رشد بیزینس داشته است.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری یکسان یا مرتبط در بیزینس قبلی (در پنج سال متوالی منتهی بهEOI )؛ پیش بینی شده است! برای تجربه یکسان سه رقم اول NAICS یکسان باشد.

در این روش، تحصیلات متقاضی در رشته زبان انگلیسی یا سایر زبانها، مدرک تحصیلی معتبر محسوب نمی شود.

ارزشیابی مدرک تحصیلی از سوی موسسات مورد تایید ضروری است. در زمان اقدام برای ECA باید به مرجع مزبور اجازه ارسال مستقیم نتیجه ارزشیابی به OINP داده شود والّا معتبر نمی باشد.

متقاضی باید بین تجربه مدیریت یا سابقه مالکیت بیزینس یکی را برای دریافت امتیاز انتخاب کند(هر کدام که امتیاز بالاتری به وی می دهد).

سفر اکتشافی فقط برای خرید بیزینس موجود الزامی است  و باید در 12 ماه منتهی به EOI انجام شده باشد.

مدرک زبان سی ال بی 4 لازم است و باید بعد از راه اندازی بزینس و در زمان اقدام برای نامزدی ارائه شود.

مشاغل حوزه ICT حتی اگر در شهر تورنتو باشند از شرایط سهل تر ، که برای اطراف تورنتو مقرر شده است برخوردارند.

در صورتی که شخص متقاضی ITA دریافت کند، سرمایه گذاری که در یکسال منتهی به تاریخ ITA انجام داده است و در چارچوب بیزینس پلان می گنجد قابل قبول خواهد بود.

بیزینس کانسپت 74 امتیاز دارد که کسب حداقل 34 امتیاز الزامی است.

امتیاز محل بیزینس(0 امتیاز برای شهرهای بالای 175 هزار نفر- 5 امتیاز شهرهای بین صدهزار تا 175هزار و 10 امتیاز برای شهرهای کمتر از صدهزار نفر)

ایجاد شغل باید در بیست ماه اول راه اندازی بیزینس باشد و در ده ماه منتهی به گزارش نهایی مستمرا اشخاص در استخدام بوده باشند.

دستمزد پیش بینی شده برای هر شغل باید کمتر از median wage مندرج در سایت JOB BANK برای همان منطقه جغرافیایی خاص نباشد.

سقف امتیاز ایجاد شغل، برای پنج شغل می باشد و بیش از آن امتیاز اضافی ندارد. در صورت ایجاد حداقل یک شغل B یا A یا 0 امتیاز اضافی منظور خواهد شد.

اپلیکیشن فی 3500 دلار است. EOI هزینه ندارد.

در صورت خرید بیزینس موجود، لازم است مالکیت بیزینس در پنج سال قبل از خرید بیزینس بدون تغییر بوده باشد.

لینک مربوط به فایل ویدئویی توضیحات جناب آقای منصوری در خصوص این روش مهاجرتی(لطفا روی لینک زیر کلیک کنید)

مراحل و اقدامات اصلی و برآورد تقریبی زمانی در روش کارآفرینی انتاریو به شرح زیر است: 

1-      انعقاد قرارداد

2-      آماده سازی اسناد ، تدوین بیزینس پلان و بیزینس کانسپت انجام سفر اکتشافی (حدودا دو ماه بسته به همکاری موکل)

3-      سابمیت اولیه EOI بیزینس کانسپت و درخواست اولیه

4-      ورود به POOL OF CANDIDATES

5-      دریافت ITA (بسته به امتیاز تخصیص یافته حداقل یکماه)

6-      آماده سازی اسناد قابل سابمیت و ارزشیابی دارایی داوطلب (حداکثر چهار ماه)

7-      بررسی توسط اداره ONIP برای دعوت به مصاحبه (تقریبا چهار ماه)

8-      برگزاری مصاحبه و قبولی در مصاحبه (تقریبا یک تا دو ماه)

9-  ارائه نتیجه آزمون زبان

10-  انعقاد قرارداد با ONIP

11- دریافت نامه پذیرش از اداره ONIP

12-   اقدام برای اخذ ویزای کار با اعتبار دو ساله (تقریبا دو ماه بسته به صف متقاضیان)

13-  ورود به کانادا و اعلام به اداره ONIP (ظرف حداکثر یکسال از تاریخ دریافت نامه قبولی استان)

14-  ارائه گزارش ورود (ظرف 60 روز از تاریخ ورود با ویزای کار)

15-  افتتاح حساب و وارد کردن حساب سرمایه(بدو ورود با ویزای کار)

16-  راه اندازی بیزینس و اداره آن و اخذتایید نهایی استان (ثبت بیزینس،اجاره محل، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و ماشین آلات و…) ارائه گزارش های ادواری و نهایی مبنی بر تایید اجرای بیزینس پلان (مجموع مدت برای این بند 18 تا بیست ماه است)

17-  مصاحبه نهایی با ONIP

18-  دریافت نامه نامزدی استانی

19-  اقدام برای اخذ اقامت دائم (تقریبا یک سال تا یک سال و نیم)

20- بعد از اخذ اقامت دائم، برای اهداف آماری بیزینس به مدت 36 ماه از سوی دولت استانی پایش می شود.

برنامه کارآفرینی یوکان

 • شرایط داوطلب:
 • حداقل دارایی 500 هزار دلار است.
 • بیش از 751 هزار دلار سقف امتیاز این بخش را دارد.
 • دارایی نقدی 300 هزار دلار الزامی است.
 • دارایی نقدی اگر دارایی نقدی بیش از 451 هزار دلار  باشد اضافی دارد.
 • سفر اکتشافی بین 3 تا 11 روز بسته به تعداد روزهای اقامت در منطقه سطح امتیاز متفاوتی می دهد.
 • تجربه کسب و کار یا مدیریت دست کم سه سال لازم است. بیش از پنج سال سقف امتیاز را دارد.
 • داشتن دست کم پنج سال سابقه کار مرتبط الزامی است.
 • تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست ولی امتیاز دارد. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم دبیرستان است.
 • سن بالای 56 سال امتیاز صفر دارد. بین 21تا 49 سال سقف امتیاز را دارد.
 • زبان در مرحله استانی اجباری نیست ولی سی ال بی 4 به بالا امتیاز دارد. برای اخذ نامزدی استانی سی ال بی 4 الزامی است.
 • پیشنهاد بیزینس برای خارج از شهر وایت هورس و حومه امتیاز اضافی دارد.
 • داوطلب سابقه مردودی از اداره مهاجرت کانادا نداشته باشد.
 • به صورت موازی برای استان یا برنامه مهاجرتی دیگر اقدام نکرده باشد.
 • داوطلب و اشخاص تحت تکفل وی قصد اقامت دائمی در یوکان داشته باشد.
 • بیزینس:
 • انواع بیزینس:
  • خرید بیزینس موجود(دست کم یک سوم سهام). در این صورت بیزینس باید ظرف یکسال قبل از آن تحت مالکیت اشخاص دارای تابعیت یا اقامت دائم کانادا بوده باشد.
  • ایجاد بیزنیس جدید
 • خرید زمین تجاری بعنوان بخشی از سرمایه گذاری قابل قبول است.
 • سرمایه گذاری قبل از قبولی در مرحله استانی مردود است.
 • برای ورود به pool باید 65 امتیاز اخذ شود.
 • حداقل سرمایه گذاری 300 هزار دلار است که باید ظرف دو سال از اجازه کار انجام شود و سپس با اخذ نامزدی برای اقامت دائم اقدام کند.
 • عملیات اجرایی بیزینس باید در یوکان باشد. داشتن دفتر مرکزی در یوکان کافی نیست.
 • بیزینس باید دارای دفتر یا کارگاه جدا از محل زندگی داوطلب باشد.
 • مدیریت مستقیم بیزینس کانادایی توسط داوطلب الزامی است.
 • صرفا بیزینس هایی در حوزه های زیر مشمول این برنامه مهاجرتی می باشند:
 • فناوری اطلاعات
 • تولید
 • فرایندهای ایجاد ارزش افزوده
 • جنگلداری (احیای جنگل) و بیزینس های مرتبط با جنگل و چوب
 • تولیدات یا خدمات یا جاذبه های مرتبط با گردشگری
 • انرژی
 • معدن و توسعه معدنی
 • کشاورزی
 • صنایع فرهنگی
 • تولید فیلم و ویدئو
 • اسناد و مدارک:
 • ارسال مدارک با ای میل یا فکس غیر قابل قبول است. اصل مدارک زیر باید امضا شده ارسال شود:
  • اپلیکیشن فرم ها
  • معرفی نامه ها
  • مدرک زبان
  • گزارش ارزیابی بیزینس در فرض خرید بیزینس موجود
  • گزارش تایید دارای کهب یاد توسط موسسه حسابرسی یوکان انجام شده باشد.
  • فرم وکالت نامه
 • سایر اسناد می تواند به صورت کپی برابر اصل که توسط سردفتر کانادایی تایید شده باشد ارسال شود.
 • مدارک فقط به زبان انگلیسی قابل قبول است و فرانسه قابل قبول نمی باشد.
 • ورود به کانادا بعد از قبولی اولیه در مرحله استانی:
 • ورود به کانادا باید ظرف دو ماه از تاریخ صدور اجازه کار باشد. ورود به یوکان باید ظرف دو هفته از ورود به کانادا باشد.
 • قرارداد اجاره محل سکونت در یوکان باید دو ساله باشد و در روز دیدار با نماینده دولت محلی برای امضای قرارداد اجرایی ارائه شود.
 • در سال اول کارهای مقدماتی راه اندازی بیزینس از قبیل اخذ مجوزها و اجاره کردن محل و .. باید انجام شود و در سال دوم بیزینس باید عملیاتی شده باشد.

درخواست مشاوره مهاجرت

در صورت تصمیم به امضای توافق‌نامه برای هر یک از خدمات ما، هزینه مشاوره به شما عودت داده خواهد شد. به خود اجازه ندهید فرایند  مهاجرت شما را به سردرگمی بکشاند، به سازمان مهاجرتی منصوری اعتماد کنید تا هدف مهاجرتی خود را به دست آورید.

جلسه مشاوره مهاجرت یک جلسه اختصاصی و شخصی با مشاوران ماهر مهاجرت می‌باشد. در طول این جلسه، مشاوران ما به شما مشاوره‌ و راهنمایی‌ تخصصی ارائه خواهند کرد که به اهداف و نیازهای خاص مهاجرتی شما مرتبط می‌باشد. این جلسه به طور معمول در موضوعاتی همچون گزینه‌های مهاجرتی موجود بدای متقاضی، معیارهای واجد شرایط بودن، اسناد مورد نیاز، مدت زمان بررسی متوسط و آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات در قوانین و سیاست‌های مهاجرتی کانادا را پوشش می‌دهد.

هدف ما ارتقاء دانش و درک لازم برای اتخاذ تصمیم درباره برنامه مهاجرتی شما می‌باشد. هر چند که ما نمی‌توانیم راهنمایی در مورد پر کردن فرم‌ها و اقدامات مستقل ارائه دهیم، اما ما تلاش می‌کنیم که شما درک کاملی از روند مهاجرت خواهید داشت تا با اعتماد به‌نفس برای آینده خود تصمیم بگیرید.

تماس با ما

آدرس

Vancouver Office: 1500 West Georgia Street, Unit 1300, Vancouver, B.C., V6G 2Z6

شماره تماس

Tehran WhatsApp: +98 910 751 6626

Vancouver WhatsApp: +1 778 512 3217

Vancouver Phone : +1 604 468 5747

Fax Number: +1 778 627 2843

به اطلاع موکلین و مراجعین ارجمند می رساند؛

بنابر ملاحظات قانونی اشخاصی که نیاز به مشاوره حقوقی مهاجرتی دارند لازم است شخصا برای دریافت مشاوره اقدام کنند و دریافت مشاوره از طرف شخص دیگر (هرچند با پرداخت حق المشاوره) وجود ندارد. بدیهی است این دسته از متقاضیان مشاوره می توانند باتفاق داوطلب اصلی در جلسه مشاوره حضور داشته باشند ولی نمی توانند بجای داوطلب اصلی مشاوره دریافت نمایند.

با آرزوی موفقیت