گروههای مختلفی از طرفداران حقوق دانشجویان بین المللی برای جلب توجه مردم به مسئله دهها هزار فار التحصیل بین المللی که اجازه کار آنها بعد از فارغ التحصیلی منقضی گردیده و یا در آستانه منقضی شدن هستند تلاش می نمایند.

بخاطر شیوع کرونا تعداد زیادی از فارغ التحصیلان کالج ها و دانشگاههای کانادا قبل از کسب تجربه لازم برای واجد شرایط بودن برای برنامه های مختلف مهاجرتی کار خود را از دست داند و فعلا در بلاتکلیفی بسر میبرند. این تعداد دانشجویان با صرف هزینه، تلاش و وقت زیاد برای دریافت اقامت دائم کانادا برنامه ریزی نموده بودند که اکنون بخاطر پاندمی کرونا با خطر بازگشت به خانه روبرو هستند. طبق قوانین مهاجرت، اجازه کار پس از فارغ التحصیلی معاف از LMIA است که فقط برای کی مرتبه قابل صدور است و تمدید آن امکان پذیر نیست. اکنون گروه”دانشجویان مهاجر متحد” و گروههای مشابه دیگر از وزیر مهاجرت کانادا خواستار تغییر قانون برای تمدید اجازه کار پس از تحصیل برای دانشجویان خارجی هستند.