اگر چه کودکان مهاجر( 32 درصد) بیش از دو برابر کودکان غیر مهاجر(15.4 درصد) درخانواده های کم در آمد زندگی می نمایند ولی عواملی چون فرصت های برابر تحصیلی و فراگیری زبان های انگلیسی و فرانسوی درسطح برابر با انگلیسی زبانان و فرانسوی زبان های بومی این امکان را به فرزندان مهاجر فراهم ساخته است تا در بزرگسالی دستمزدی مشابه با همسالان متولد کانادا داشته باشند.

در میان کودکان پذیرفته شده در خانواده های مهاجران اقتصادی در کانادا، حدود 75 درصد از آنها در سال 2018 و در رده سنی 20 سالگی تحصیلات متوسط در کانادا داشته اند که در مقایسه با 60 درصد از فرزندان مهاجرینی که از طریق اسپانسرشیپی به کانادا آمده اند و 51 درصد از فرزندان خانواده های مربوط به کلاس پناهندگی و  56 درصد برای کل جمعیت هم سن فرزندان مهاجران در همین سال(2018) گزارش شده است رقم بالایی را نشان می دهد.