استان انتاریو هم چنان محبوب ترین مقصد برای مهاجران برنامه اکسپرس انتری (Express Entry) درسال 2020 بوده است. این استان در سال 2020 به تعداد 37525 تازه وارد یا 58.7 درصد کل پذیرش شونده گان را بخود اختصاص داده است. بریتیش کلمبیا نیز با پذیرش 13590 که 21.3 درصد کل متقاضیان را جذب نموده و مقام دوم را بدست آورده است. استان آلبرتا با جذب 7005 مهاجر یا 11 درصد کل متقاضیان در جایگاه سوم قرار گرفته است. استان های نوا اسکوشیا، مانیتوبا، ساسکاچوان، نیوبرانزویک، جزیره پرنس ادوارد، نیوفاندلند و لابرادور نیز به ترتیب جایگاههای بعدی را بخود اختصاص داده اند. قلمروهای نورت وست تریتوریز با 30 مهاجر و یوکان و نوناووت هرکدام با 5 متقاضی اکسپرس انتری در ردیف های آخر جدول اکسپرس انتری قرار گرفته اند.

از لحاظ تاریخی و از زمان شروع برنامه اکسپرس انتری، استان های انتاریو، بریتیش کلمبیا و آلبرتا مهمترین مقاصد برای مهاجران برنامه اکسپرس انتری بوده است. این سه استان در مجموع 89.2 درصد کل 374395 متقاضی اکسپری انتری را به خود اختصاص داده و متباقی 11 درصد دیگر نیز بین دیگر استانها و قلمروهای کانادا تقسیم شده است.