پس ازنیمه شب نهم آگوست 2021، کانادا مرزهای خود را برروی شهروندان امریکایی که بطور کامل واکسینه شده اند و ضمن داشتن شرایط مخصوص ورود، دوزهای کامل واکسنهای مورد تایید کانادا را حداقل 14 روز پیش از ورودشان به کانادا دریافت کرده اند، گشود. همه مسافران مستلزم هستند تا اطلاعات سفرشان را در ArriveCAN وارد کنند. با اینکه مسافران کاملا واکسینه شده نیازی به قرنطینه در بدو ورود ندارند ولی همچنان باید برنامه ای مبنی بر قرنطینه خود داشته باشند. قدم بعدی در جهت بازگشایی مجدد مرزها برای هفتم سپتامبرماه 2021 برنامه ریزی شده است.