کانادا اخیرا اخراج افرادی را که حق اقامت قانونی در این کشور را ندارند از سر گرفته است، اما دولت فدرال اعلام نموده که هیچ کارمندی از بخش های درمانی از این کشور دیپورت نخواهد شد. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا تاکید نموده است که هیچ فرشته نگهبانی، اصطلاحی که به کارمندان بهداشت و درمان این کشور اطلاق می شود از این کشور اخراج نخواهند گردید. اخیرا اداره مرز بانی کانادا (CBSA) اعلام نمود که اخراج پناهندگان غیر قانونی را از سر خواهد گرفت ولی این اخراج ها شامل کارمندان بخش های مراقبت و درمان کانادا نخواهد گردید. گفته می شود که هزاران نفر در کانادا زندگی می نمایند که درخواست های پناهندگی ایشان رد شده و در خطر اخراج از این کشور قرار دارند. در شرایط فعلی شهروندان 14 کشور از جمله افغانستان، سوریه، لیبی، عراق، هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو و چند کشور دیگر بخاطر شرایط خاص و نا پایداری که در این کشورها وجود دارد از خطر اخراج در امان هستند.