کانادا درهای خود را در تاریخ نهم آگوست برروی آمریکایی هایی که واکسنشان را زده اند خواهد گشود. به گفته مقامهای دولتی، مسافران اطلاعات سفرشان را در برنامه کاربری  ArriveCAN وارد کرده و در صورت واجد الشرایط بودن نیازی به قرنطینه شدن ندارند. ضمنا، توریست ها باید نتیجه منفی آزمایش کرونا ی خود را نیز هنگام ورود ارایه دهند. همچنین، کانادا از تاریخ نهم سپتامبر 2021، درهای خود را برروی تمامی مسافران از سراسردنیا که واکسنه شده اند باز می کند. جزییات بیشتر در خصوص مسافران بین المللی در روزهای آتی اعلام خواهد شد.