در تاریخ 15 آوریل 2021، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا طرح تسریع در روند پرونده های مهاجرتی پرستاران خانگی را اعلام نمود.

طبق خبر منتشرشده، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا آقای مارکو مندیچینو هدف از تسریع درخواست های برستاران خانگی را تکمیل 6000 درخواست برنامه آزمایشی پرستار خانگی کودک (HCP) و پرستار خانگی سالمند (HSW) تا پان سال 2021 عنوان نموده است.  هم چنان اداره مهاجرت وشهروندی کانادا در نظر دارد تا با دیجیتال سازی، این روند را افزایش دهد و از دریافت درخواست ها تا اخیر ماه می 2021 اطمینان حاصل نماید.

هم چنان گفته شده، طی سال 2020 به تعداد 2900 پرستار خانگی و خانواده های آنها اقامت دائم کانادا را دیافت نموده اند.