در تاریخ 18 نوامبر 2020، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا بزرگترین قرعه کشی در تاریخ اکسپرس انتری را برگزار کرد. در دور شماره 167 اکسپرس انتری، کانادا 5000 داوطلب را برای درخواست اقامت دائم دعوت نموده است. در این دور امتیاز سیستم جامع رتبه بندی(CRS) با 6 امتیاز کاهش نسبت به دور قبل به 472 رسید.

بنا به اعلام اداره مهاجرت، الی تاریخ 16 نوامبر 2020 به تعداد 146965 پروفایل در مجموعه اکسپرس انتری ایجاد گردیده است که متقاضیان آن منتظر دریافت دعوت نامه از طریق این برنامه می باشند. هم چنان گتفه شده، در مجموع کانادا به تعداد 92350 متقاضی را در 34 دور در سال 2020 و از طریق اکسپرس انتری برای دریافت اقامت دائم این کشور دعوت نموده است.