کانادا اجازه می دهد تا کشتی های کروز به داخل مرز های این کشور وارد شوند

در تاریخ 15 جولای، 2021، وزیر حمل و نقل کانادا، عمرالقبرا، اعلام کرد که جهت مصونیت شهروندان این کشور از ویروس کرونا، تمامی کشتی هایی که مطابق با استانداردهای سلامت عمومی دولت کانادا عمل می کنند اجازه دارند که از تاریخ اول نوامبر 2022 وارد خاک این کشور شوند. دولت این کشور در تاریخ 4 فوریه 2021 لغایت 28 فوریه 2022 از ورود کشتی های کروز و کشتی های تفریحی آرکتیک به داخل مرزهای این کشور جلوگیری بعمل آورده است تا از شهروندان خود در برابر ویروس کرونا حفاظت کند.  با توجه به موقعیت رو به بهبود کشور کانادا در خصوص شیوع ویروس کرونا، دولت این کشور بر آن شد تا محدودیتهای موجود را زودتر از موعد معلوم بردارد تا از این طریق صنعت توریست این کشور را ،که ویروس کرونا مضرات سنگینی بدان وارد کرده است، یاری کند.