طبق داده های شاخص جهانی گذرنامه مربوط به سازمان Henley & Partners در سال 2021، پاسپورت کانادا هنوز هم یکی از قدرتمندترین گذرنامه های جهان می باشد. این رده بندی فرصت های سفر بدون ویزا برای شهروندان کانادایی به کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد. بر اساس این رده بندی، کانادا در کنار استرالیا مقام نهم داشتن معتبر ترین گذرنامه های جهان را بخود اختصاص داده است. در این شاخص گفته شده است که با گذرنامه کانادایی میتوان به 185 کشور جهان بدون ویزا سفر نمود.

گذرنامه ژاپنی هنوز هم رتبه اول را دارد، به این معنی که شهروندان این کشور می توانند به 193 کشور جهان بدون ویزا سفر نمایند. در جایگاه دوم این رده بندی کشور سنگاپور قرار دارد که امکان سفر بدون ویزا به 192 کشور جهان را فراهم می نماید. دارنده گان گذرنامه های آلمانی و کره جنوبی با سفر بدون ویزا به 191 کشور جهان سومین گذرنامه معتبر دنیا را در اختیار دارند.