شروع کووید 19، برنامه های اکسپرس انتری  بخصوص برنامه کارگر ماهر فدرال را متاثر ساخته است. در سال 2020، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا بیشتر متمرکز بر قرعه کشی برنامه های مرتبط به بر نامه های نامزدی استانی و تجربه کار کانادایی بود. ولی از سپتامبر تا دسامبر 2020 اداره مهاجرت و شهرندوی کانادا بعد از یک مدتی وقفه، مجددا شروع به پذیرش نامزد ها در برنامه کارگر ماهر فدرال نموده است. با این حال، از ژانویه 2021، اداره مهاجرت دوباره روند قرعه کشی های ویژه برنامه های مهاجرتی استانی PNP و تجربه کانادایی CEC را از سر گرفته است.