اعتبار از تاریخ 22 فوریه 2021، بیشتر مسافرانی که وارد کانادا می شوند مجبورند به مدت سه شب را در هتل های مورد تأیید دولت اقامت داشته باشند تا نتیجه آزمایش کرونای آنها مشخص گردد. به همین دلیل مسافران موظف هستند تا مبلغ 2000 دلار کانادایی هزینه اقامت هتل را خود شخصا پرداخت نمایند. این مقررات جدید به هدف محدودیت سفر مسافران خارجی به کانادا و هم چنان جلوگیری از سفر غیر ضروری کانادائی به خارج از این کشور صورت گرفته است. اما فقط هزینه های قرنطینه پناهندگان توسط دولت فدرال کانادا پرداخت خواهد شد. برعلاوه هزینه اقامت پناهندگان، هزینه آزمایش کووید و آزمایش مجدد کرونا نیز در صورت نیاز توسط دولت فدرال پرداخت خواهد شد. قابل یاد آوریست هتل های محل اقامت پناهندگان مجزا از هتل های محل اقامت کانادائی ها خواهد بود.