در تاریخ 15 ژانویه 2021، نخست وزیر جاستین ترو دو در یک نامه تکمیلی به آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت و شهروندی این کشور، اولویت های سیاست مهاجرتی کانادا را شرح داد.

در این نامه،نخست وزیر از وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا می خواهد تا از تازه واردان به کانادا برای حمایت از رشد و بهبود اوضاع اقتصادی کانادا در دوران پسا کرونا استقبال نماید، برنامه های آزمایشی(Pilot) را گسترش دهد، اسپانسرشیپی همسر و پیوند سریع خانواده ها را تسریع نموده و پذیرش پناهندگان را نیز از طریق برنامه های مهاجرتی مقرون به صرفه افزایش دهد. در نامه  هم چنان به تسهیل راههای اخذ اقامت دائم برای کارکنان خط مقدم مراقبت های بهداشتی اشاره گردیده و هم چنان خواستار جستجوی گزینه های مطئمن برای اقامت دائم کارگران موقت خارجی در این کشور شده است.

باید متذکر شد که نامه جدید بیانگر اهداف و اولویت های است که دولت جاستین ترو دو طی چند سال گذشته دنبال نموده و هم چنان قصد ادامه آن را دارد. هم چنان هدف اصلی این نامه تاکید و پایبندی کانادا بر ادامه سیاست های مهاجرتی این کشور در دوران کرونا را نشان می دهد و اینکه کانادا متعهد به سیاست های مهاجرتی خود بوده و روند پذیرش مهاجران را علی رغم محدودیت های ناشی از کرونا ادامه خواهد داد.