مهاجرت برای رشد کانادا حیاتی است، با حدود ۲۳٪ از جمعیت که مهاجر هستند، بالاترین نرخ در میان کشورهای گروه هفت. مهاجرت هدفمند در سال ۲۰۲۴، ۴۸۵,۰۰۰ نفر است که ۱.۲٪ از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهد. جمعیت کاری کانادا در حال کاهش است، با نسبت کنونی کارگران به سالمندان ۳:۱ که انتظار می‌رود به ۲:۱ برسد. این نیروی کار رو به پیری منجر به کمبود نیروی کار می‌شود، که مهاجرت می‌تواند آن را تسکین دهد. این موضوع از استراتژی ملی مسکن حمایت خواهد کرد که بیش از ۸۲ میلیارد دلار در ده سال سرمایه‌گذاری می‌کند. علاوه بر این، کانادا به عنوان یک رهبر جهانی در بازسازی پناهندگان، سال گذشته بیش از ۴۶,۵۰۰ پناهنده از ۸۰ کشور را پذیرفت، از جمله ۴۰,۰۰۰ نفر از افغانستانی‌های آسیب‌پذیر