بر اساس گزارش سال 2020 برنامه مهاجرت استانی انتاریو (OINP)، پیش بینی می شود این استان رونق اقتصادی بیشتری را از طریق برنامه های کار آفرینی مهاجرت استانی پیش رو داشته باشد.

در اگوست سال 2020، داگ فورد نخست وزیر انتاریو از وضعیت جاری برنامۀ کار آفرینی استان انتقاد نمود که در نتیجه، برنامه مهاجرتی استان شروع به اقدام برای افزایش مهاجرت تجاری به استان را روی دست گرفت.

 در گزارش گفته شده، در سال 2020، انتاریو سرانجام یک برنامه مشخص نامزدی کار آفرینی را معرفی نمود که در حال حاضر 18 تقاضای کار آفرینی متقاضیان تحت بررسی نهایی قرار دارد. کل مبلغ سرمایگذاری این نامزد ها 22.4 میلیون دلار بر آورد شده که ممکن است منجر به ایجاد 92 فرصت شغلی جدید در این استان گردد.

سرانجام، برنامه نامزدی استانی انتاریو در سال 2020، به تعداد 64 تقاضای کار آفرینی استانی را در یافت نموده که تحت بررسی قرار دارند. اما در سال گذشته انتاریو بطور مجموعی از 260 نامزد برنامه های تجاری و کار آفرینی در این استان استقبال بعمل آورده است.

باید یاد آور شد که جریان کار آفرینی یک برنامه مهاجرتی و از زیر مجموعه های برنامه نامزدی استان انتاریو (OINP) می باشد. این برنامه برای کار آفرینانی طراحی شده است که از خارج از کانادا علاقه مند به راه اندازی مشاغل جدید و یا خرید مشاغل موجود در استان انتاریو هستند.