شورای تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت کانادا، مشاوران قلابی را چه در داخل و چه در خارج کانادا مورد هدف قرار می دهد. سالانه، هزاران هندی که قصد مهاجرت به کانادا دارند طعمه این کلاهبرداران می شوند. از آنجا که تعداد زیادی از ساکنان هند مایل به مهاجرت به کانادا هستند، تعداد اتفاقاتی که بر اساس آن افراد قربانی کلاهبرداران مشاوره مهاجرت به کانادا می شوند نیز بسیار زیاد است.

ICCRC مشاوران امور مهاجرت و دانشجویان بین المللی را تحت نظر دارد. آنهایی که در خصوص مهاجرت به کانادا مشاوره می دهند  همچنان مشمول قوانین کانادا هستند حتی اگر خارج از این کشور اقامت داشته باشند. حدود 44 مشاوره امور مهاجرت مستقر در هند، توسط شورای تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت کانادا در لیست مشاوران جعلی قرار گرفته اند که مجاز به دادن مشاوره در خصوص مهاجرت و امور شهروندی کانادا نیستند. در همین حال، اقدامات تادیبی علیه برخی از اعضای ICCRC که در این فعالیت های کلاهبردارانه دست داشته اند انجام شده است