شرکت فولکس واگن که بزرگترین خودروساز اروپایی است قصد دارد با راه اندازی کارخانه تولید خودرو بالغ بر ۳ هزار شغل مستقیم و ۳۰ هزار شغل غیر مستقیم در کانادا ایجاد کند. این کارخانه در استان انتاریو راه اندازی خواهد شد.