در تاریخ 2 دسامبر 2020، دولت استان نوا اسکوشیا در یک روز رسانی جدید از پذیرش آن لاین درخواست های برنامه های مهاجرتی استانی” کارگران ماهر”  و برنامه ” اکسپرس انتری” خبر داد. در اعلامیه که به همین مناسبت انتشار یافته، گفته شده که اعتبار از تاریخ 4 ژانویه 2021، تمامی متقاضیان دو برنامه ذکر شده میبایست به صورت آن لاین اقدام نمایند. هم چنان تاکید گردیده که هیچ نوع در خواست کاغذی پس از این تاریخ پذیرفته نخواهد شد.