در تاریخ 19 جولای 2021، دولت کانادا معیارهای جدید بهداشت وسلامت عمومی در خصوص مسافران به این کشور را اعلام کرد. از تاریخ نهم آگوست قانون سه شب اقامت اجباری درهتل  برای مسافرانی که واکسن زده اند حذف می شود. در جهت اطمینان از اجرای قانون واکسینه بودن کامل هنگام ورود به کانادا، دولت این کشور در مرزهای هوایی و زمینی خود، مسافران را بصورت اتفاقی  بررسی می کند. مسافرانی که واکسن نزده باشند کما فی السابق به مدت سه روز در هتل قرنطینه می شوند در حالی که منتظر جواب آزمایش کرونای خود هنگام ورود وهشتمین روز اقامتشان در کانادا هستند. کسانیکه دوران ابتلا به ویروس کووید 19 را سپری کرده اند ولی جواب آزمایششان همواره مثبت می باشد می توانند در صورت در دست داشتن جواب آزمایش نمونه ملکولی کووید 19 خود که 14 تا 180 روز پیش از ورودشان به خاک کانادا انجام شده است و بخشی از آزمایشهای مورد نیاز پیش از ورود می باشد وارد شوند.