در تاریخ 5 جولای سال 2021، دولت کانادا میزان حداقل مبلغی که لازم است تا نیروی مهاجر متخصص برای مهاجرت و استقراردر کاندا ارائه دهد را اعلام کرد. متقاضیانی که نیاز به بروز رسانی وجه دارایی خود در پرونده ورود سریع ( اکسپرس انتری)  را دارند  لازم است تا حداکثر 15 جولای 2021 در خصوص آن اقدام نمایند. برای محاسبه حداقل تمکن الزامی، خانواده متقاضی نیزباید در نظر گرفته شود .