متقاضیان اقامت دائمی که از خارج از این کانادا اقدام کرده ند، برای سفر به این کشور نیاز به  PRTD دارند. مطابق با وبسایت اداره مهاجرت کانادا، در صورت تعطیلی مرکز صدور ویزا در کشورمحل زندگی متقاضی، درخواست کننده میتواند PRTD خود را از طریق ایمیل ارسال نماید. بر این اساس، مرکز صدور ویزا در چین نیز با انتشار پیامی رسمی در تاریخ اول جون 2021 از متقاضیان خود خواست تا PRTD خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند و همچنین از تاریخ اول  جولای 2021، متقاضیان PRTD دیگر قادر به ارایه درخواست نامه خود به Visa Application Centre نخواهند بود.