به تاریخ 8 ژانویه 2021، دولت کانادا اعلام نمود که به عنوان بخشی از تلاش های دولت این کشور برای حمایت از دانشجویان بین المللی در زمان بحران همه گیری کرونا، آن تعداد از دانشجویان خارجی سابق را که اجازه کار بعد از تحصیل(PGWP) دارند را اجازه می دهد تا برای اجازه کار باز اقدام نمایند. بر اساس این اعلام جدید، دانشجویان خارجی که تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار گرفته اند و اجازه کار بعد از تحصیل آنها منقضی گردیده و یا در آستانه منقضی شدن است این فرصت منحصر به فرد در اختیار شان قرار گرفته تا برای اجازه کار باز برای بار دوم اقدام نمایند. این مدت برای 18 ماه اعتبار خواهد داشت و به دانشجویان خارجی این اجازه را می دهد تا در کانادا اقامت نموده و به جستجوی کار در این کشور ادامه دهند.

باید متذکر شد که دولت کانادا، تلاش های قابل توجهی را برای تشویق و ترغیب دانشجویان بین المللی انجام داده است تا آنها بتوانند اقامت دائم این کشور را بگیرند، زیرا آنها به ایجاد شغل، جبران کمبود نیروی کار و پیشرفت این کشور کمک قابل توجهی می نمایند.