اداره مهاجرت کانادا در ماه جون پذیرای تعداد 35600 مقیم دایم بود و نیز تعداد 45100 پرونده مهاجرتی را بررسی کرد. تا کنون، این تعداد رسیدگی به پرونده های مهاجرتی در طول یکماه بی سابقه است. وزیر اداره مهاجرت کانادا آقای مندیسینو اعلام کرد که کانادا افتخار این را دارد که تعهد خود نسبت به پذیرش 401000 اقامت دایم جدید در این سال را دنبال کند که البته همه چیز در مسیر صحیح خود در حال پیشرفت است.  همین سرعت پیشرفت برای دستیابی به هدف اعطای 401000 اقامت دایم جدید در سال 2021 کافیست. این عدد بالاترین تعداد پذیرش سالانه متقاضیان اقامت دایم در تاریخ کانادا می باشد.