در تاریخ 5 آگوست 2021، اداره مهاجرت کانادا قرعه کشی جدیدی را برای متقاضیان واجدالشرایطی که از طریق تجربه کانادایی برای برنامه اکسپرس انتری اقدام کرده اند  برگزار نمود. در قرعه کشی دوره 200، دولت کانادا تعداد 3000 دعوتنامه برای متقاضیان درخواست اقامت دایم صادر کرد که کمترین امتیاز متقاضی دعوت شده 404 بوده که نسبت به کمترین امتیاز دعوت شده در قرعه کشی دوره 198، 47 امتیاز بیشتر بوده است. در این قرعه کشی، متقاضیانی که پس از تاریخ 3 آگوست 2021 ساعت 5 و 39 دقیقه و 26 ثانیه زمان هماهنگ جهانی وارد پول اکسپرس انتری شده اند لحاظ نشده اند. اداره مهاجرت کانادا جمعا” تا کنون تعداد 102316 دعوتنامه در طی 20 قرعه کشی اکسپرس انتری صادر کرده است که 94653 دعوتنامه برای کسانی بوده است که از طریق برنامه تجربه کانادایی اقدام کرده اند.