در تاریخ ۱۱ آپریل ۲۰۲۳ اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا دور جدید صدور دعوت نامه استانی بریتیش کلمبیا را برگزار کرد.

در این دور مجموعا ۱۳۲ فقره دعوت نامه استانی برای سه زیر گروه مشاغل مرتبط با درمان؛

 مشاغل فنی و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی صادر شد که ترتیب امتیاز دعوت شدگان به شرح زیر است:

پایین ترین امتیاز دعوت شدگان زیر گروه مشاغل مرتبط با درمان: ۶۰

پایین ترین امتیاز دعوت شدگان زیر گروه مشاغل فنی: ۸۵

پایین ترین امتیاز دعوت شدگان زیر گروه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی: ۶۰

به این ترتیب تعداد دعوت نامه های صادره این استان در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۳۰۰ فقره رسید.