در تاریخ ۶ آپریل ۲۰۲۳اداره مهاجرت منیتوبا دور جدیدی از صدور دعوت نامه در برنامه نیروی ماهر استان را اعلام کرد.

– تعداد ۲۲۵ دعوت نامه استانی برای دارندگان امتیاز ۶۱۵ و بالاتر در مشاغل خاص مورد نیاز استان

-تعداد ۵۴ دعوت نامه برای برنامه اشتغالزایی در بخش های استرتژیک استان برای دارندگان امتیاز ۷۰۸ و بالاتر

-تعداد ۲۲۶  دعوت نامه برای  دارندگان امتیاز ۶۷۰ و بالاتر برای همه مشاغل

-تعداد ۶۱ دعوت نامه در برنامه فارغ التحصیلان بین المللی