از 5 ژوئیه 2021، دانشجویان کاملاً واکسینه شده بین المللی که کلیه شرایط لازم را داشته باشند از قرنطینه اجباری معاف هستند و می توانند بدون  اقامت و قرنطینه در هتل های مورد تأیید دولت مستقیماً به خانه های خود بروند.

 همچنین دانشجویان بین المللی لازم نیست هشت روز پس از ورود به کانادا آزمایش کووید-19 را انجام دهند. با این حال در صورتی که مقامات مرزی تشخیص دهند دانش آموزان در موقع ورود به کانادا شرایط لازم برای معافیت را رعایت نکرده اند باید برنامه قرنطینه اجباری در هتل ها را داشته باشند.

 دانشجویان بین المللی باید دو دوز از یکی از واکسن های تأیید شده مانند Pfizer ، Moderna ، AstraZeneca (COVISHIELD) و Janssen  & Johnson را دریافت کرده باشند. فقط دانشجویانی که یک دوز از واکسن Jansson  & Johnson دریافت کرده اند، می توانند بدون دوز دوم وارد کانادا شوند.