به دلیل همه گیری کرونا، سازمان ارزشیابی جهانی مدارک تحصیلی که بنام (WES) نیز یاد می شود از برخی تغییرات در ارزیابی اعتبار تحصیلی مدارک متقاضیان برای مهاجرت به کانادا خبرداد. به منظور تسهیل در بررسی اسناد تحصیلی متقاضیان مهاجرت به کانادا، از تاریخ ا دسامبر 2020، اداره ارزشیابی جهانی به متقاضیان این امکان را می دهد که تنها بالاترین مدرک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند. این بدان معنی است، مثلا داوطلبانی که دارای مدرک دکتری هستند میبایست فقط مدرک دکترای خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و نیازی به ارسال مدرک کارشناسی ارشد خود را که قبل از تغییرات فعلی نیاز به ارسال آن بود را ندارند و یا اگر بالاترین درجه تحصیل داوطلبان کارشناسی ارشد باشد نیازی به ارسال مدرک لیسانس برای ارزیابی را ندارند.

هم چنان، تاکید گردیده اگر متقاضیان بیش از یک مدرک تحصیلی را برای ارزیابی ارسال نمایند این امر منجر به تاخیر در آماده سازی ارزشیابی مدرک تحصیلی آن ها خواهد گردید.