بر اساس داده های موتور جستجوی گوگل، جستجوی جمله ای که ” چطور می توان به کانادا مهاجرت کرد” توسط کاربران امریکایی حداقل 700 درصد افزایش یافته است. آمار ها نشان می دهد که ایالات متحده امریکا پنجمین کشور منبع مهاجرت به کانادا در سال 2019 بوده است. طبق نتایج یک نظر سنجی عمومی که در سال  2018 صورت گرفت، بیش از یک چهارم(حدود 26 %) از شرکت کنندگان امریکایی به ویژه جوانان مایل به زندگی در کانادا بوده اند. کانادا با مساحت وسیع و جمعیت کمی که دارد یکی از مقاصد مهم اصلی متقاضیان مهاجرت در جهان می باشد. هم چنان شواهد نشان می دهد که توسعه سیاست های مهاجرتی و جذب نیروی کار ماهر و متخصص از اولویت های سیاست مهاجرتی این کشور می باشد.