در تاریخ 21 ژوئن 2021، دولت کانادا جزئیات مرحله اول سیاست دولت برای کاهش محدودیت های مرزی برای مسافران ورودی به کانادا را اعلام نمود. این تغییرات محتاطانه به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه واکسن سراسری در کانادا و دیگر اقدامات بهداشتی می باشد.

بر اساس این اعلام جدید، از نیمه شب تاریخ 5 ژوئیه 2021، مسافران کاملا واکسینه شده مجاز هستند تا بدون رعایت شرایط قرنطینه فدرال و از جلمه انجام آزمایش کووید-19 در روز هشتم ورود به کانادا به این کشور سفر نمایند. علاوه بر این، مسافران کاملا واکسینه شده که از طریق هواپیما وارد کانادا می شوند، نیازی به اقامت اجباری در هتل های مورد تایید دولت را نیز ندارند.

 از نظر دولت کانادا، برای واکسینه شدن کامل، یک مسافر باید مجموعه کامل(هر دو دوز) از واکسن ها، یا ترکیبی از واکسن های را که مورد قبول دولت کانادا می باشد حداقل 14 روز قبل از ورود به کانادا دریافت نموده باشد. در حال حاضر، این واکسن ها توسط Pfizer ،Moderna ، AstraZeneca / COVISHIELD و & Johnson Johnson  تولید می شوند. مسافران می توانند واکسن خود را در هر کشوری دریافت کنند ولی باید مستندات دریافت واکسن را به زبان های انگلیسی و یا فرانسوی و با ترجمه معتبر ارائه نمایند.

برای اعمال این اقدامات جدید، مسافران کاملاً واکسینه شده باید تمام شرایط اجباری دیگر از جمله آزمایش قبل و هنگام ورود را با خود داشته باشند. ادامه ارائه آزمایش کووید-19در بدو ورود به متخصصان بهداشت عمومی کانادا این امکان را می دهد تا میزان مثبت بودن بیماران مبتلا به ویروس را در مرز ها کنترل و نگرانی های احتمالی را در این زمینه رفع نمایند و در صورت لزوم اقدامات احتیاطی مرزی را تنظیم و به اجرا بگذارند.

برای مسافرانی که کاملا واکسینه نشده اند، محدودیت های مرزی هم چنان باقی است و آنها هنوز هم ملزم به اقامت در هتل های مورد تایید دولت کانادا می باشند.