به گزارش سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، در نیمه اول سال 2021، تعداد بیشتری از والدین و پدربزرگ‌ ها و مادر بزرگ ها به کانادا مهاجرت کردند این تعداد نسبت به همان دوره سال گذشته افزایش داشته است.. برنامه والدین و پدربزرگ‌ها در ماه مه افزایش قابل توجهی داشت، اما در ماه ژوئن کاهش یافت و تعداد 3,610 نفر از مقیم دائم جدید را نسبت به 3,750 نفر در ماه مه داشت.