بودجه سال 2021 کانادا، به برنامه های جدید مهاجرت که توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا راه اندازی شده است اشاره داشته و مسیرهای سریع برای بدست اوردن اقامت دائم برای کارگران بخش های ضروری و فارغ التحصیلان بین المللی را فراهم نموده است.

همچنین در این بودجه، برنامه کارگر موقت خارجی(TFWP) افزایش خواهد یافت، زیرا در این بودجه حدود 110 میلیون دلار هزینه اضافی در سه سال آینده برای حمایت از کارگران آسیب پذیر خارجی، افزایش بازرسی از کار فرمایان و ارائه مجوزهای کار باز(Open Work Permit) برای کارگرانی که توسط کارفرمایان خود مورد سوء استفاده قرار گرفته اند اختصاص یافته است.

علاوه براین، با سرمایگذاری نزدیک به 430 میلیون دلاری دولت در نوسازی زیر ساخت های فناوری اطلاعات، بررسی پرونده های مهاجرتی بهبود خواهد یافت. در بوجه دولت فدرال هم چنین  مشخصا مبلغ 15 میلیون دلار هزینه در طی دوسال آینده برای حمایت از زنان تازه وارد نژادی، توسعه مهارت های زبانی آنها، کمک  برای بدست آوردن تجربه کار کانادایی و مراقبت از کودکان تازه واردان اختصاص یافته است.