در 14 ژوئن 2021، دولت کانادا دستورالعمل جدیدی را معرفی نمود که به بومیان، بازماندگان مدارس شبانه روزی و خانواده های آنها اجازه می دهد تا تاریخ 30 مه 2026 و به طور رایگان نام های بومی خود را پس گرفته و در گذرنامه ها، مدارک سفر، گواهی تابعیت ،کارت اقامت دائم و دیگر اسناد و مدارک رسمی دولتی از آن استفاده نمایند.

این اقدام در پی توصیه کمیسیون حقیقت و سازش در سال 2015 انجام یافته است که در آن 17 اقدام عملی برای تسریع پس گیری نام های سنتی بومیان و استفاده از این نام ها در مدارک دولتی پیشنهاد گردیده بود. علاوه بر این، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا استاندارد مشخص و ساده ای را برای متقاضیان تغییر نام جامعه بومیان کانادا وضع نموده است تا به آسانی بتوانند نام های فعلی خود را به نام های بومی و سنتی خود تغییر دهند.