در تاریخ 4 فوریه 2021، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) برخی توضیحات و دستورالعمل های  جدید برای دانشجویان بین المللی که طی بیماری همه گیر Covid-19 قصد سفر به کانادا را دارند ارائه نمود.

براساس این دستور العمل، دانشجویان قبل از پرواز میبایست اپلیکیشن ArriveCAN را نصب نموده و همچنین نتیجه معاینات پزشکی معتبر خود را به همراه داشته باشند. هم چنان آن عده از دانشجویان خارجی که مدت زمان تحصیل آنها کمتر از شش ماه است و نیاز به اجازه تحصیل را ندارند نیز بر اساس این دستورالعمل جدید اجازه سفر به کانادا را ندارند مگر اینکه اجازه تحصیل از اداره مهاجرت کانادا دریافت نموده باشند. دستورالعمل جدید در برگیرنده اعضای خانواده دارندگان اجازه تحصیل به کانادا نیز می باشد.