در گزارش مربوط به برنامه مهاجرت استانی انتاریو (OINP) در سال 2020، دولت انتاریو داده هایی را منتشر نموده است که مدت زمان باز کردن پرونده های کاغذی مربوط به برنامه مهاجرت استانی انتاریو را نشان می دهد.

در این گزارش گفته شده است که برنامه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد انتاریو فقط یک مرتبه و برای یک روز در سال 2020 باز شده است. برنامه های پشنهاد شغلی کار فرمایان، دانشجویان بین المللی و کارگران خارجی در کل به مدت سه روز باز شده اند.

 لیست کامل برنامه های مهاجرت استانی انتاریو و مدت زمانی را که باز شده اند به شرح ذیل اعلام گردیده است.

  • کار آفرینان- 365 روز
  • دانشجویان بین المللی دارای پیشنهاد کار- سه روز
  • نیروهای متخصص دارای پیشنهاد کار در یکی از مشاغل مورد تقاضا-320 روز
  • نیروهای متخصص خارجی دارای پیشنهاد کار- سه روز
  • فارغ التحصیلان مقطع دکترا- 365 روز
  • فارغ التحصیلان مقطع ارشد- یک روز

در گزارش گفته شده است، نابسامانی های گسترده در برنامه مهارت استانی انتاریو در سال گذشته یکی از دلایل معرفی سیستم جدید ابراز تمایل (Expression of interest) در آینده میباشد که اساس آن مبتنی بر امتیاز دهی است و یکی از اهداف آن جلوگیری از بی نظمی های موجود در برنامه مهاجرت استانی انتاریو در سال گذشته بوده است.