برنامه استانی بریتیش کلمبیا تعداد 383 دعوتنامه جدید صادر کرد

در تاریخ 20 جولای 2021، استان بریتیش کلمبیا دو قرعه کشی در دو شاخه نیروی مهاجر متخصص و ورود سریع بریتیش کلمبیا انجام داد. در قرعه کشی عمومی، این استان تعداد 383 دعوتنامه صادر نمود.

نیروی کار متخصص تحت برنامه متخصصین 91 (-1 پوینت)

متخصصین و فارغ التحصیلان خارجی 82  (-1 پوینت)

نیروی کار نیمه متخصص 75

اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا – نیروی کار متخصص – 90(-1 پوینت)

اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا – فارغ التحصیلان خارجی 81 (-1 پوینت)  

دومین دوره قرعه کشی تنها کاندیداهای ناک 0261 که شامل مدیران بازرگانی عمده فروش و ناک 0631 که شامل مدیران رستوران ها و خدمات غذایی می باشد را مورد هدف قرار داد  که در پی آن 60 کاندیدا دعوت شدند. هردو ناکهای یاد شده از ناکهای پرتقاضا در سیستم مهاجرتی استانی استان بریتیش کلمبیا می باشند. پایین ترین امتیاز پذیرفته شده 107 بود که از امتیاز قرعه کشی پیشین این ناکها  یک امتیاز کمتر بوده است. در مجموع، استان بریتیش کلمبیا تعداد 6608 دعوتنامه در سال 2021 صادر کرده است.