در تاریخ 17 فوریه 2021، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، علام نمود، برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک(AIPP) به یک برنامه مهاجرتی دائمی تبدیل می شود. بنا به ارزیابی های دولت کانادا، نتیجه برنامه آزمایشی استان های آتلانتیک مثبت بوده و دولت کانادا با دائمی ساختن این برنامه یکی از وعده های انتخاباتی لیبرال ها در بعد مهاجرت را عملی می سازد.

برنامه آزمایشی آتلانتیک در سال 2017 راه اندازی گردیده و از آن زمان به تعداد 7340 مهاجر در این برنامه اقامت دائم اعطا گردیده است. اگرچه در سال  2020 و بخاطر همه گیری بیماری کرونا، در تعداد کل مهاجران از طریق برنامه مهاجرتی استان های آتلانتیک کاهش رونما گردیده بود با آنهم در یک ارزیابی کلی این برنامه موفقیت غیر قابل انکاری در جذب مهاجران در استان های آتلانتیک داشته است.

برنامه مهاجرتی آتلانتیک شامل چهار استان نوا اسکوشیا، نیوبرونزویک، نیوفاندلند و جزیره پرینس ادوارد می شود که به بیشتر از 2800 کارفرما در این استان ها اجازه می دهد تاکارگران خارجی را استخدام نمایند و افراد واجد شرایط از این طریق به اقامت دائم کانادا برسند.