اداره مهاجرت و شهروندی کانادا(IRCC) در حال ایجاد یک بستر جدید برای بهبود سریعتر روند بررسی برنامه های مهاجرتی می باشد. طبق بودجه سال 2021 دولت فدرال، کانادا 428.9 میلیون دلار برای توسعه سیستم جدیدی که جایگزین سیستم مدیریت پرونده های فعلی خواهد شد هزینه می نماید. سیستم جدید درسال 2023 راه اندازی می شود . این سیستم جدید بررسی برنامه های مختلف مهاجرتی را بهبود بخشیده و به کنترل و مدیریت بهتر برنامه های مهاجرتی کمک می نماید.

این سیستم پردازش جدید، بخشی از برنامه های گسترده تر دولت فدرال کانادا به سمت دیجیتال سازی اداره ها و سازمان های دولتی این کشور می باشد.