با توجه به بیماری همه گیر COVID-19 ، دولت کانادا برای حفاظت از سلامتی و ایمنی کانادایی ها اقدامات مختلفی از جمله محدودیت سفر به این کشور را انجام داده است.

گر اخیراً درخواست شما برای ویزای اقامت موقت (ویزای توریستی) و یا سوپر ویزا تأیید شده باشد  این لزوماً به این معنی نیست که در این شرایط مجاز به سفر به کانادا هستید و یا ورود شما به کانادا تضمین شده است.

برای محافظت از کانادایی ها در برابر COVID-19 ، اکنون محدودیت های سفر و الزامات آزمایش COVID-19 قبل از عزیمت به کانادا برای افرادی که به این کشور سفر میکنند وجود دارد. لطفاً قبل از انجام هرگونه برنامه سفر و قبل از عزیمت به کانادا ، برای بدست آوردن آخرین اخبار و اطلاعات اطلاعات با نحوه تأثیر COVID-19 با نهادهای مسئول از جمله اداره مرزبانی کانادا مشاوره نمایید.

با این حال، اگر بتوانید اثبات کنید که شرایط زیر را دارید در غیر آن میبایست باید برای سفر به کانادا منتظر بمانید تا محدودیت های سفر برداشته شود.