در تاریخ 2 جولای 2021 اداره مهاجرت استان انتاریو دستور العمل مربوط به برنامه مهاجرتی کارآفرینی را اصلاح کرد. این اصلاحات با هدف تسهیل  پذیرش داوطلبان  جدید و تسریع ورود کارآفرینان به این استان انجام شده است. در این اصلاحات  مقررات مربوط به مصاحبه استانی و همچنین نحوه بررسی پرونده ها به روز رسانی شده است. این مقررات صرفا ناظر بر پرونده هایی است که از تاریخ 1 جولای 2021 به بعد سابمیت شوند.