بتاریخ 3 مارس 2021، استان نوا اسکوشیا نتایج قرعه کشی جدید کار آفرینی را که در چهارچوب برنامه نامزدی نوا اسکوشیا (NSNP) و در 24 فوریه 2021 برگزار گردیده بود منتشر کرد. کمترین امتیاز این دور 118 بود که 4 امتیاز کمتر از قرعه کشی قبلی در 9 دسامبر 2020 می باشد.

درسال 2020، برنامه نامزدی استانی نوا اسکوشیا، تنها از 69 نامزد برنامه های تجاری دعوت بعمل آودره است که که فقط 8 نفر از آنها از برنامه کار آفرینی فارغ التحصیلان بین المللی بوده اند.