در تاریخ سوم آگوست 2021، ایالت بریتیش کلمبیا دو قرعه کشی در دو شاخه از زیر مجموعه برنامه استانی خود که مهاجرت متخصصان و همچنین ورود سریع ( اکسپرس انتری) می باشند را برگزار نمود.

در قرعه کشی عمومی، این استان تعداد 361 دعوتنامه ارسال کرد.

مهاجرت متخصصان – نیروی کارمتخصص 91

مهاجرت متخصصان – فارغ التحصیلان بین المللی 79 (3- امتیاز)

مهاجرت متخصصان – نیروی کار نیمه متخصص – 74 (1- امتیاز)

اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا – نیروی کار متخصص 89 (1- امتیاز)

اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا – فرغ التحصیلان بین المللی 77 (4 – امتیاز)

دوره دوم قرعه کشی همان روز تنها در حوزه متقاضیانی انجام شد که در ناک 0621، مدیران بازرگانی عمده فروش، و ناک 0631، مدیران رستوران ها و خدمات غذایی، فعال بوده اند و برنامه استانی بریتیش کلمبیا برای 13 نفر از این گروه از متقاضیان دعوتنامه ارسال کرد. هردو ناکهای یاد شده از ناکهای پرتقاضا در سیستم مهاجرتی این استان می باشند.

پایین ترین امتیاز پذیرفته شده این متقاضیان 107 بوده است که با امتیاز قرعه کشی پیشین این ناکها برابری می کند. در مجموع، استان بریتیش کلمبیا تعداد 7041 دعوتنامه استانی در سال 2021 صادر کرده است.