استان انتاریو در زیر شاخه استانی نیروی کار ماهر فرانسوی زبان دعوت نامه صادر کرد.
در تاریخ ۵ جون ۲۰۲۳ اداره مهاجرت استان انتاریو دور جدیدی از صدور دعوت نامه در زیر گروه استانی  نیروی کار ماهر فرانسوی زبان را برگزار کرد. در این دور برای ۲۷۸ داوطلب دعوت نامه استانی صادر شد. این دعوت شدگان در بخش های سلامت؛ آموزش و مالی مشغول به کار بودند. امتیاز اکسپرس اینتری این داوطلبان بین ۳۱۲ و ۴۸۷ بود. علاوه بر این؛ اداره مهاجرت استان انتاریو ۱۳۹ داوطلب واجد شرایط در زیر شاخه حرفه های فنی و برخی مشاغل دارای اولویت را که امتیاز اکسپرس اینتری ایشان ۳۴۸ تا ۴۸۷ بود را دعوت نمود. از ابتدای سال جاری تا کنون اداره مهاجرت انتاریو برای تعداد ۱۹۱۹۸ داوطلب دعوت نامه صادر کرده است.