در تاریخ 28 ژانویه 2021، برنامه نامزدی استانی آلبرتان(AINP) برنامه مهاجرتی ویزای استارت آپ (FGSVS) برای دانشجویان فارغ التحصیل را آغاز نمود. این برنامه جدید فارغ التحصیلان مستعد بین المللی را برای راه اندازی کار و کسب در آلبرتا تشویق می نماید.

برای واجد شرایط بودن در این برنامه مهاجرتی جدید، کار آفرینان باید یک توصیه نامه از آژانس های مورد تایید برنامه نامزدی استان آلبرتا ارائه نمایند و هم چنان اگر قصد راه اندازی بزنیس در مراکز شهری را داشته باشند حداقل 34 درصد مالکیت و اگر در خارج از کلگری و یا ادمونتون قصد راه اندازی کار و کسب را دارند حداقل 51 مالکیت داشته باشند.

حداقل مبلغ سرمایگذاری مورد نیاز در مراکز شهری 100000 صد هزار دلار کانادا و خارج از کلگری و ادمونتون 50000 دلار ذکر گردیده است.