به تاریخ 5 مه 2021، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا دستورالعمل های را برای برنامه مهاجرتی موقت جدید که برای کارگران بخش های ضروری و فارغ التحصیلان بین المللی مقیم  درکانادا طراحی شده اعلام نمود.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 6 مه 2021، از ساعت 12:00 و از طریق پورتال آنلاین اداره مهاجرت اقدام نمایند. از طریق این مسیر جدید به تعداد 20000 کارگران بخش های بهداشتی، 30000 کارگران بخش های ضروری غیر بهداشتی و 40000 فارغ التحصیلان بین المللی واجد شرایط می توانند اقامت دائم کانادا را بدست آورند.

اداره مهاجرت درخواست های متقاضیان را از طریق پورتال آن لاین جدید این اداره تا 5 نوامبر 2021، یا تا زمانی که این سه برنامه مهاجرتی به سقف مشخص شده 90000 برسد قبول  می نماید.