در تاریخ 19 ژانویه 2021، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، در یک به روز رسانی، دستور العمل جدیدی را برای دارندگان اجازه تحصیل که تحث تأثیر بحران همه گیری کرونا قرار گرفته اند منتشر نمود. این به روز رسانی جدید مربوط به اجازه کار کو آپ می باشد.

 براساس این دستور العمل، در موارد خاص و با موافقت موسسه آموزشی و محل کار، دانشجویان بین المللی اجازه دارند تا دوره های کوآپ خود را در خارج از کانادا انجام دهند زیرا به اجازه کار احتیاجی ندارند. همچنین سیاست موقت دیگری معرفی گردیده است تا دانشجویان خارجی که منتظر دریافت اجازه کار کو آپ خود هستند بتوانند تحت شرایط خاص کار خود را  آغاز نمایند.