در تاریخ ۲۵ آپریل ۲۰۲۳  دور جدیدی از صدور دعوت نامه استانی برای گروه های خاص هدف در دو زیر شاخه نیروی کار ماهر استانی و فارغ التحصیلان خارجی برگزار کرد. حداقل امتیاز دعوت شدگان در شاخه Tech-targeted ۹۰ امتیاز و تعداد دعوت نامه ها ۱۱۳ دعوت نامه بود. همچنین تعداد ۵۵ دعوت نامه نیز برای دو زیر شاخه سلامت و نگهداری از کودکان با امتیاز ۶۰ و بالاتر صادر شد. در سال جاری جمعا تعداد ۳۷۰۴ دعوت نامه استانی از سوی اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا صادر شده است.