در تاریخ ۱۳ جون ۲۰۲۳ اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا برای برنامه مهاجرتی نامزدی استانی تحت زیر گروه های مختلف مجموعا ۲۱۱ دعوت نامه استانی صادر کرد که تعداد ۱۷۰ دعوت نامه برای دعوت نامه های زیر گروه عمومی و ۲۳ دعوت نامه برای زیر گروه نگهداری از کودکان بود.
همچنین تعداد ۱۸ دعوت نامه نیز برای زیر گروه بهداشت و سلامت برای دارندگان امتیاز ۶۰ و بالاتر صادر شد.
در سال جاری این استان تاکنون تعداد ۴۹۶۶ دعوت نامه استانی صادر کرده است.