در  تاریخ 10 سپتامبر 2021 ،اداره آمار کانادا نتایج نظرسنجیی که شرایط و اوضاع  بازار کار در طی هفته های 15 تا 21 ماه آگوست را  تجزیه و تحلیل می کرد منتشر کرد. از آنجا که بسیاری از مکان های سرپوشیده مانند رستوران ها ، امکانات تفریحی ، خدمات مراقبت شخصی ، فروشگاه های خرده فروشی و مکانهای سرگرمی عموماً باز بودند ، برای اولین بار ازماه مارس 2020 ، اشتغال در ماه آگوست برای سومین بار متوالی 90،000 (+0.5+) افزایش یافت. علاوه بر این ، نرخ بیکاری 0.4 واحد درصد کاهش یافته و به 7.1 درصد ،که سطح قبل از همه گیری کرونا می باشد، رسید.